S-Cross

Suzuki S-Cross
Suzuki S-Cross S Cross 1.4 Boosterjet Hybrid 48v 129cv
Style
129 cv Ess.
Man. 5 p.
-29% 19 080 €
Suzuki S-Cross
Suzuki S-Cross S Cross 1.4 Boosterjet
Style 1 colori
Ess.
Man.
-22% 19 805 €
Suzuki S-Cross
Suzuki S-Cross S Cross 1.4 Boosterjet Hybrid 48v 4x4 129cv
Style
129 cv Ess.
Man. 5 p.
-28% 20 700 €
Suzuki S-Cross
Suzuki S-Cross S-Cross 1.4 Boosterjet
Style Nbrx coloris
140 cv Ess.
Man. 5 p.
-17% 20 957 €
Suzuki S-Cross
Suzuki S-Cross S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid
Avantage Nbrx coloris
129 cv Ess.
Man. 5 p.
-13% 21 075 €
Suzuki S-Cross
Suzuki S-Cross S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid
Privilège Nbrx coloris
129 cv Ess.
Man. 5 p.
-17% 21 080 €
Suzuki S-Cross
Suzuki S-Cross S Cross 1.4 Boosterjet
Style Nbrx coloris
140 cv Ess.
Man. 5 p.
-14% 21 729 €
Suzuki S-Cross
Suzuki S-Cross S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid
Style Nbrx coloris
129 cv Ess.
Man. 5 p.
-17% 22 314 €
Suzuki S-Cross
Suzuki S-Cross S-Cross 1.4 Boosterjet Allgrip
Style Nbrx coloris
140 cv Ess.
Man. 5 p.
-17% 22 724 €
Suzuki S-Cross
Suzuki S-Cross S-Cross 1.4 Boosterjet Allgrip Hybrid
Privilège Nbrx coloris
129 cv Ess.
Man. 5 p.
-17% 22 847 €
Suzuki S-Cross
Suzuki S-Cross S Cross 1.4 Boosterjet Allgrip
Style Nbrx coloris
140 cv Ess.
Man. 5 p.
-14% 23 476 €
Suzuki S-Cross
Suzuki S-Cross S-Cross 1.4 Boosterjet Allgrip Hybrid
Style Nbrx coloris
129 cv Ess.
Man. 5 p.
-16% 24 099 €
Suzuki S-Cross
Suzuki S-Cross S-Cross 1.4 Boosterjet Allgrip Auto
Style Nbrx coloris
140 cv Ess.
Auto. 5 p.
-16% 24 181 €
Suzuki S-Cross
Suzuki S-Cross S Cross 1.4 Boosterjet Allgrip Auto
Style Nbrx coloris
140 cv Ess.
Auto. 5 p.
-13% 25 006 €