Combo Life

Opel Combo Life
Opel Combo Life Combo Life L1H1 1.2 110 ch Start/Stop
Nbrx coloris
110 cv
Man. 5 p.
-17% 18 303 €
Opel Combo Life
Opel Combo Life Combo Life L1H1 1.2 110 ch Start/Stop
Edition Nbrx coloris
110 cv
Man. 5 p.
-17% 19 230 €
Opel Combo Life
Opel Combo Life Combo Life L1H1 1.5 Diesel 100 ch Start/Stop
Nbrx coloris
100 cv
Man. 5 p.
-17% 19 352 €
Opel Combo Life
Opel Combo Life Combo Life L1H1 1.5 Diesel 100 ch Start/Stop
Edition Nbrx coloris
100 cv
Man. 5 p.
-16% 20 289 €
Opel Combo Life
Opel Combo Life Combo Life L2H1 1.2 110 ch Start/Stop
Edition Nbrx coloris
110 cv
Man. 5 p.
-16% 20 379 €
Opel Combo Life
Opel Combo Life Combo Life L2H1 1.5 Diesel 100 ch Start/Stop
Nbrx coloris
100 cv
Man. 5 p.
-16% 20 502 €
Opel Combo Life
Opel Combo Life Combo Life L2H1 1.2 110 ch Start/Stop
Nbrx coloris
110 cv
Man. 5 p.
-12% 20 618 €
Opel Combo Life
Opel Combo Life Combo Life L2H1 1.5 Diesel 100 ch Start/Stop
Edition Nbrx coloris
100 cv
Man. 5 p.
-16% 21 451 €
Opel Combo Life
Opel Combo Life Combo Life L1H1 1.5 Diesel 130 ch Start/Stop
Edition Nbrx coloris
130 cv
Man. 5 p.
-16% 21 731 €
Opel Combo Life
Opel Combo Life Combo Life L1H1 1.2 130 ch BVA8 Start/Stop
Edition Nbrx coloris
130 cv
Auto. 5 p.
-16% 21 814 €
Opel Combo Life
Opel Combo Life Combo Life L1H1 1.5 Diesel 100 ch Start/Stop
Nbrx coloris
100 cv
Man. 5 p.
-16% 22 045 €
Opel Combo Life
Opel Combo Life Combo Life L2H1 1.5 Diesel 130 ch Start/Stop
Edition Nbrx coloris
130 cv
Man. 5 p.
-16% 22 907 €
Opel Combo Life
Opel Combo Life Combo Life L2H1 1.2 130 ch BVA8 Start/Stop
Edition Nbrx coloris
130 cv
Auto. 5 p.
-16% 22 990 €
Opel Combo Life
Opel Combo Life Combo Life L1H1 1.5 Diesel 130 ch Start/Stop
Nbrx coloris
130 cv
Man. 5 p.
-16% 23 505 €
Opel Combo Life
Opel Combo Life Combo Life L1H1 1.2 130 ch BVA8 Start/Stop
Nbrx coloris
130 cv
Auto. 5 p.
-16% 23 588 €
Opel Combo Life
Opel Combo Life Combo Life L2H1 1.2 130 ch BVA8 Start/Stop
Nbrx coloris
130 cv
Auto. 5 p.
-15% 24 780 €
Opel Combo Life
Opel Combo Life Combo Life L2H1 1.5 Diesel 130 ch Start/Stop
Nbrx coloris
130 cv
Man. 5 p.
-15% 24 997 €