Picanto

Kia Picanto
Kia Picanto Picanto 1.0 essence MPi 67 ch BVM5
Motion Nbrx coloris
67 cv Ess.
Man. 5 p.
-14% 9 533 €
Kia Picanto
Kia Picanto Picanto Active 1.0 67ch
Active 1 colori
67 cv Ess.
Man. 5 p.
-15% 10 770 €
Kia Picanto
Kia Picanto Picanto 1.0 essence MPi 67 ch BVM5
Active Nbrx coloris
67 cv Ess.
Man. 5 p.
-13% 10 912 €
Kia Picanto
Kia Picanto Picanto 1.0 67ch
Active 1 colori
67 cv Ess.
Man. 5 p.
-14% 10 922 €
Kia Picanto
Kia Picanto Picanto 1.0 essence MPi 67 ch BVM5
Design Nbrx coloris
67 cv Ess.
Man. 5 p.
-13% 11 825 €
Kia Picanto
Kia Picanto Picanto 1.0 essence MPi 67 ch BVM5
GT Line Nbrx coloris
67 cv Ess.
Man. 5 p.
-12% 12 833 €
Kia Picanto
Kia Picanto Picanto 1.2 essence MPi 84 ch BVM5
GT Line Nbrx coloris
84 cv Ess.
Man. 5 p.
-12% 13 346 €
Kia Picanto
Kia Picanto Picanto 1.2 essence MPi 84 ch BVM5
X Line Nbrx coloris
84 cv Ess.
Man. 5 p.
-12% 13 844 €
Kia Picanto
Kia Picanto Picanto 1.2 essence MPi 84 ch BVA4
GT Line Nbrx coloris
84 cv Ess.
Auto. 5 p.
-12% 14 283 €
Kia Picanto
Kia Picanto Picanto 1.2 essence MPi 84 ch BVA4
X Line Nbrx coloris
84 cv Ess.
Auto. 5 p.
-12% 14 541 €
Kia Picanto
Kia Picanto Picanto 1.0 essence T-GDi ISG BVM5
GT Line Nbrx coloris
100 cv Ess.
Man. 5 p.
-12% 14 971 €